Oficjalny Sklep Nutkosfery

Podchodzimy do lądowania, proszę czekać.

body div:nth-child(2) { top: -100px !important; }

Regulamin sklepu internetowego

I. OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.nutkosfera.pl (dalej „Sklep”) jest firma Muzykant Cezary Nowak, prowadząca Działalność Gospodarcza z siedziba w Gliwicach 44-121, ul. Złota 51, NIP 6312442811, REGON 389366231.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową odzieży dziecięcej i akcesoriów (dalej zwanych „Produktami fizycznymi”) za pośrednictwem sieci Internet oraz sprzedaż życzeń wideo na zamówienie (dalej zwanych „Życzeniami wideo”).

II. DANE KONTAKTOWE

 1. Biuro Obsługi Klienta czynne w dni robocze w godzinach od 09:00 – 17:00. Kontakt pod adresem e-mail: sklep@nutkosfera.pl

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEN

 1. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Klient”).
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.nutkosfera.pl stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy Sprzedaży pomiędzy firmą Muzykant Cezary Nowak, a Klientem.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 4. Realizacja zamówień Produktów fizycznych następuje do 3 dni po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sklepu. Realizacja zamówień Życzeń wideo następuje w czasie ustalonym indywidualnie z Klientem drogą mailową.
 5. Zakupiony Produkt fizyczny wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany do Klienta przez firmę kurierską na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres lub do wybranego paczkomatu. Zakupione Życzenia wideo dostarczane są drogą mailową w formie linku do pobrania pliku.
 6. Aby złożyć zamówienie Produktu fizycznego Klient winien wskazać: a. zamawiany towar,
  b. adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar lub paczkomat, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy,
  c. sposób dostawy,
  d. sposób płatności. Aby złożyć zamówienie Życzeń wideo, Klient winien napisać wiadomość e-mail na adres zyczenia@nutkosfera.pl w celu uzgodnienia szczegółów.
 7. Koszt dostawy Produktu fizycznego pokrywa Klient. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Koszt dostawy Życzeń wideo jest darmowy.
 8. Sklep, w przypadku co najmniej dwukrotnego nieodebrania zamówienia Produktu fizycznego przez Klienta, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go na wskazany w zamówieniu adres albo w przypadku co najmniej dwukrotnego nieodebrania zamówienia przez Klienta przesłanego przesyłką kurierską podejmie próbę kontaktu telefonicznego na numer wskazany przez Klienta w celu rozwiązania problemu z doręczeniem przedmiotu zamówienia. W przypadku dalszego braku porozumienia Sklep staje się uprawniony do anulowania zamówienia. W takim przypadku Sklep zwróci wpłaconą przez Klienta należność, pomniejszoną o koszty poniesione przez Sklep w związku z nieskutecznymi dostawami.
 9. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Produktu fizycznego, Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany przez Klienta numer telefonu lub email w przypadku wątpliwości lub ewentualnych nagłych braków w asortymencie.
 10. W przypadku braku towaru w magazynie bądź wyczerpania zapasów danego towaru, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta Sklepu. W zaistniałej sytuacji Klientowi zostanie zaproponowane:
  a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku tej opcji Klient będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia).
  b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).
 11. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.
 12. Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub w opisie produktu.
 13. Promocje w Sklepie nie łączą się, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 14. Jeśli Klient w przeciągu 10 dni od daty zapytania nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia, o którym mowa w punkcie 6 (w tym również braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu), Sklep dostarczy Klientowi towary, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres mailowy wskazany przy zamówieniu. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana w przeciągu 14 dni od daty zamówienia zgodnie z zasadami Regulaminu określonymi w rozdziale Zwroty.
 15. W przypadku anulowania zamówienia Produktu fizycznego w sytuacji wskazanej w punkcie 14, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
 17. Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT.

IV. DOSTAWY

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych.
 2. Koszt dostawy Produktu fizycznego pokrywa Klient. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia: a. przedpłata Paczkomat 15,00 zł
  b. przedpłata Kurier 20,00 zł. Koszt dostawy Życzeń wideo jest darmowy.
 3. Dostarczamy przesyłki wyłącznie na terytorium Polski. Przy zamówieniach powyżej 149 zł przesyłka GRATIS!

V. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Klient ma możliwość skorzystania z następujących form płatności: a. serwis Przelewy24 – za zamówienie i dostawę Klient dokonuje płatności drogą przelewów bankowych, kart kredytowych lub blikiem.
  b. przelew zwykły na konto bankowe

VI. ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY PRODUKTÓW FIZYCZNYCH

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza zwrotów i reklamacji przed jego upływem. Klient zwraca otrzymany towar w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, z oryginalnymi metkami producenta, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 2. Wypełniony i podpisany formularz zwrotów i reklamacji wraz ze zwracanym produktem powinien być odesłany z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) na adres: ZWROTY Muzykant Cezary Nowak , ul. Złota 51, 44-121 Gliwice, z dopiskiem „zwrot”. Przesyłki odesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
 3. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Sklep zwracanego towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w formularzu zwrotów i reklamacji. Koszt odesłania do nas towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

ZWROTY ŻYCZEŃ WIDEO

 1. Z chwilą przesłania gotowego pliku wideo w formie linku drogą mailową do Klienta, brak jest możliwości zwrotu towaru.

REKLAMACJE PRODUKTÓW FIZYCZNYCH

 1. Klient może zgłosić reklamację Produktu fizycznego z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną na adres sklep@nutkosfera.pl lub listownie na adres Muzykant Cezary Nowak, ul. Złota 51, 44-121 Gliwice.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wypełniony formularz zwrotów i reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 3. Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres: ZWROTY Muzykant Cezary Nowak , ul. Złota 51, 44-121 Gliwice, z dopiskiem „reklamacja”
 4. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta.

VII. PRZEKAZANIE LICENCJI – ŻYCZENIA WIDEO

 1. Z chwilą przesłania linku do pliku Życzeń wideo, następuje przekazanie Klientowi niewyłącznej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z utworu tylko w celach prywatnych.
 2. Klient nie może udzielić innemu podmiotowi sublicencji.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość umieszczenia swojego logo na końcu utworu.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Muzykant Cezary Nowak, ul. Złota 51, 44-121 Gliwice
 2. Dane osobowe podane przez Klienta na stronie www.sklep.nutkosfera.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
 3. Dane osobowe Klienta są przekazywane firmom kurierskim współpracującym ze Sklepem, w szczególności spółce:  InPost Sp. z o.o., ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP 6793108059.
 4. Dane osobowe Klienta są przekazywane firmie Furgonetka sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejonowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1132567365; REGON: 140220084.
 5. Klient może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.
 6. Klient może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów wysyłając maila na sklep@nutkosfera.pl.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

IX. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA

 1. Strona internetowa www.sklep.nutkosfera.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.
 2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej.
 3. Korzystanie z usług Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
 4. Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.

X. ZMIANY REGULAMINU

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu ze względu na: a. zmiany wynikające z przepisów prawa lub praktyki stosowania prawa:
  b. zmiany w sposobach dokonywania płatności,
  c. zmiany w sposobach realizacji dostaw towarów,
 2. Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.sklep.nutkosfera.pl
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania na stronie www.sklep.nutkosfera.pl
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.sklep.nutkosfera.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Firma prowadząca Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego www.sklep.nutkosfera.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego www.sklep.nutkosfera.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu www.sklep.nutkosfera.pl
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma prowadząca Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.sklep.nutkosfera.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Spółką prowadzącą Sklep rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.